پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

آینه محدب دید عقب خودرو

آینه محدب جانبی اتوکار با کیفیت شیشه شناور شفاف ساخته می شود، برش اندازه سفارشی و سپس از طریق خم شدن داغ روی یک قالب استاندارد که یک انحنای سفارشی ایجاد می کند و فیلم آلومینیومی، فیلم کروم یا روکش آبی در یک طرف سطح شیشه را از یک محدب می پوشاند. آینه یا آینه مقعر، که برای آینه دید عقب کامیون یا موتور سیکلت یا نورافکن استفاده می شود.


پوشش

تک شعاع

کروی شعاع

ضخامت (mm)

اندازه(mm)

آلومینیوم

کروم

آبی

 

R220

R300 / 1200

1.8، 2

قطر 280،305X407,460X230

R320

R450 / 1800

1.8، 2

قطر 330،305X407,460X230

R400


1.8، 2

قطر 300

R600، R800، R1200، R1400

R1800، R2000


1.8، 2

230X300,305X407,460X230,205X410

407X457,220X350.