Amber Sparkle Diamond Glass Textured

درخشش زیبایی ایجاد کنید که در هر زاویه ایستادن قابل مشاهده باشد ، از آن یک روبان مذاب ساخته شده است شیشه از طریق دو غلتک استیل حک شده اجرا می شود ، و تحت تأثیر قرار دادن طراحی بر روی سطح شیشه ذوب قرمز ، به سختی برای اثر انگشت ، تمیز دوستانه است. پارتیشن های کاربرد ، پنجره ، میز و شیشه های کابینت ،

ضخامت: 3 میلی متر 3.5 میلی متر 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر
Size:1500x2000mm,1524x2134mm 1830x2440mm
Moq: یک مورد ،