شیشه عتیقه

Hhg یک بافت خراش نرم ایجاد می کند، که به عنوان شیشه آنتیک شناخته می شود، تقریباً نزدیک به سطح صاف شیشه فلوت شفاف، رنگ واقعی اشیا را از طریق شیشه ارائه می دهد.
ضخامت موجود
ضخامت: 3mm
اندازه: 1000x2134mm،1220x1830mm.
Moq: یک مورد، شیشه مخلوط را در یک ظرف بپذیرید
اپلیکیشن‌ها
ایده های استفاده برای کانتینر، تعمیر پنجره یا درب قدیمی، مبلمان، نور