آینه سیاه

آینه دوباره به رنگ سیاه است شیشه شناور، سیاه و سفید رنگ تیره است ، برای اضافه کردن کمی رنگ همراه با پایان آینه ، احساس فلز سنگین و احساس عمیق ایجاد کنید --- نگاه بی نظیر ،

مزایای
نمایش رنگی تیره و بی نظیر
سازگار با محیط زیستشیشه دوستانه ، غیر مس ، غیر سرب
دو روکش ضد آب
سطح شیشه با دوام و نگهدارنده

لایه:
3mm:1500x2000mm,1220x1830mm,1830x2440mm,2134x3300mm,
4mm:1830x2440mm,2134x3300mm,2250x3300mm,2134x3660mm,2440x3660mm
5mm:1830x2440mm,2134x3300mm,2250x3300mm,2134x3660mm,2440x3660mm
6mm:1830x2440mm,2134x3300mm,2250x3300mm,2134x3660mm,2440x3660mm
8mm:1830x2440mm,2134x3300mm,2250x3300mm,2134x3660mm,2440x3660mm