پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

شیشه کریستال بافت برای کابینت

هرم منظم و مینیاتوری در ردیف ها ، اندازه شبکه مربع شکل بافت رنگ آمیزی می کند ، از دید مبهم بسیار متناسب با مناطقی که به حریم خصوصی نیاز دارند ، مانند درب و پارتیشن ها.

تصویر 1 و تصویر 2 هر دو هستند شیشه ی تمیز، تصویر 4-5 کاملاً کریستالی شفاف است الگوهای شیشه ای,

ضخامت: 3mm-12mm
Size:1500x2000mm,1830x2134mm,1830x2440mm,2000x2800mm,2000x3300mm,2000x3660mm,2000x4000mm

حداکثر اندازه 2000x5300 میلی متر