پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

شیشه های معماری تزئینی بافت دار

به دست آوردن ظاهر نوار ابریشمی رقصنده با استفاده از بستر شفاف با بازتابنده آینه و طرف دیگر با اسید اچ مانند سایه روبان ، ظاهر تزئینی شیشه ممکن است براساس شرایط خاص نور متفاوت باشد.

مشخصات
ضخامت: 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر
اندازه: 1650x2200mm ، 1830x2440mm
سفارش حداقل: 400 مترمربع