درب شیشه ای ماسه کویر

شن و ماسه کویر همچنین شعله نامیده می شود ، به نظر می رسد احساس کویر شدید دمیدن یا شعله سوزی بود
ضخامت: 4mm-12mm
Size:1500x2000mm,1830x2134mm,1830x2440mm,2000x2440mm,1830x3300/3660mm,
حداکثر اندازه: 2134x3660 میلی متر