شیشه تراشه چسب Diamond Reeded

شیشه تراشه چسب الماس                     
نی تراشیده شده با یک شکل الماس در یک طرف شیشه، زیبایی زیبایی بدست آورید ، دارای برخی از شفافیت با کیفیت لمس شده ، زیبا به عنوان یک قطعه شیشه درب یا پنجره را وارد کنید ، و نگهداری دوستانه است
ضخامت: 3.5 میلی متر 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر
Size:1220x610mm,1220x1830mm,1650x2200mm,1830x2440mm,cut size available