شیشه تراشه دو چسب

سطح یخ
تراشه دو چسب دو بار در یک طرف پردازش شد شیشه، شکل به نظر می رسد مانند پوسته یخ روی پنجره در زمستان ، بافت نفیس ، یک حس عاشقانه برای پنجره ، آشپزخانه و درب شما ایجاد کنید ، فضای شفافی را با طبیعی و ابتکاری فراهم کنید شیشه بافت