پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

شیشه رنگی برنز اروپا

ضخامت: 3 میلی متر 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر
Normal Size:2000*1500mm,2140*1650mm,1650x2200mm,2440*1650mm,1830x2440mm,2250x
3210mm,2140*3300mm,2440*3300mm,2134x3660mm,2440x3660mm,Customer’s size also available.
بسته بندی: با کت و شلوار محکم چوبی برای حمل و نقل اقیانوسی
میزان مصرف: 1x20Gp