پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

مهره استاربرست فوق العاده شفاف برای فضای داخلی و خارجی

زیباست شیشه الگوی طراحی داخلی و خارجی ، تعداد زیادی مهره Starburst دیوار شیشه ای را پراکنده کرده است ،

ضخامت: 6 میلی متر ، 8 میلی متر

Size:1830x2440mm,1830x3300mm 2000x2440mm,2000x2800mm,2000x3300mm,