پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

شیشه الگوی Flutelite-B برای درب های داخلی

فاصله یکنواخت خطوط عمودی (عرض = 3 میلی متر) اشکال اساسی را در پشت نشان می دهد شیشه و جزئیات را مبهم نگه دارید ، فضا را مرتب نگه دارید ، این الگوی شیشه ای خطی تقریباً اثر انگشت نشان نمی دهد. دوستانه تمیز است. 
مشخصات
نوع شیشه: آهن شفاف و کم
ضخامت: 3 میلی متر 3.5 میلی متر 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر
Size:1830x2134mm,1500x2000mm 1830x2440mm 2000x2800mm,2000x3300mm,2000x3660mm,2000x4000mm
حداکثر اندازه 2134x4800 میلی متر
Moq: یک مورد

QQ تصویر 20230317082614.jpg QQ تصویر 20230317082830.jpg