پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

الگوی دیوار عالی اسید اچ شیشه ای

محدوده را نوسان دهید بلوک , یک شکل دیوار طولانی ایجاد کنید که مانند دیوار بزرگ ، ساتن از فضای تصادفی در یک طرف شیشه سطح ، الگوی طراحی شده به طور عمودی خطes ، می تواند در داخل و خارج کاربرد داشته باشد و انتقال نور مرئی را به حداکثر برساند. سطوح شیشه ای صاف و مناسب برای نگهداری

مشخصات
ضخامت: 3 میلی متر تا 19 میلی متر (1/8 "تا 3/4")
اندازه: استاندارد 96 "x 72" - درخواست اندازه دیگر موجود است
بسترها: شیشه های شفاف ، کم آهن و رنگی  
سطح: از یک طرف حکاکی شده است 
برنامه های کاربردی: داخلی و خارجی 
ضمانت: هرگز در سطح محو نشوید