شیشه لمینت ضد صدا

کنترل صدا شیشه ای چند لایه
این شیشه چند لایه ساخته شده با استفاده از یک لایه داخلی کامپوزیت ویژه PV می تواند مقاومت بهتری در صدا داشته باشد ، معمولاً مقاومت صدای آن در مقایسه با PVB معمولی با همان ضخامت با 5dB بهبود می یابد.