پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

بافت شیشه حریم خصوصی Nashiji

پارتیشن های حریم خصوصی ، ویندوز و شیشه درب درج ، برای ایجاد الگوی مبهم ، یک روبان از مذاب شیشه از طریق دو غلتک استیل حک شده اجرا می شود ، و باعث ایجاد تأثیر در طرح لکه های چوبی روی داغ قرمز می شود شیشه سطح
نوع شیشه ای:آهن شفاف و کم

ضخامت: 3 میلی متر 3.5 میلی متر 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر

Size:1500x2000mm,1830x2134mm, 1830x2440mm 2000x2440mm 2000x2800mm,2000x3300mm,

حداکثر اندازه 2134x3660 میلی متر

Moq: یک مورد ،