پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

پنجره شیشه ای الگو اقیانوسی

بافتهای اقیانوسی موج دار نیز نامیده می شوند ، این کار با دید موج دار ، بافت لاک پشت به پایان می رسد ، همچنین مانند طرح سنگی است
تصویر 5 در یک طرف بافت اقیانوسی به صورت اچ انجام شده است. احساس سفید رنگ برفی را ارائه دهید
نوع شیشه: آهن شفاف و کم
ضخامت: 3.5mm-12mm
Size:1830x2134mm,1500x2000mm 1830x2440mm 2000x2800mm,2000x3300mm,2000x3660mm,2000x4000mm
حداکثر اندازه: 2134x3660 میلی متر