شیشه پنجره رنگ صورتی

ضخامت: 3 میلی متر 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر
Normal Size:2000*1500mm,2140*1650mm,1650x2200mm,2440*1650mm,1830x2440mm,2250x
3210mm,2140*3300mm,2440*3300mm,Customer’s size also available.
بسته بندی: با کت و شلوار محکم چوبی برای حمل و نقل اقیانوسی
میزان مصرف: 1x20Gp

نام شیشهنور مرئینور خورشیدضریب سایه زنی (SC)مجموع انتقال انرژی خورشیدی
انتقالبازتابانتقال مستقیمبازتاب مستقیم
شیشه صورتی 4 میلی متری77.679.0077.6311.650.9080.40
شیشه صورتی 5 میلی متری74.758.7874.7511.020.8878.42
شیشه صورتی 6 میلی متری69.888.3570.6210.400.8575.52
شیشه صورتی 8 میلی متری63.937.8765.209.810.8171.65
شیشه صورتی 10 میلی متری59.147.5960.829.360.7768.52