پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

شیشه پنجره عتیقه را بازیابی کنید

پنجره قدیمی را تعمیر کنید شیشه مطابقت با ساختمان عتیقه از سال 1925 ، پر جنب و جوش با اعوجاج یا دانه ، ما می توانیم حرکت را در نور منعکس شده روی شیشه هنگام عبور از خیابان ببینیم ، شیشه شناور مسطح و بی روح است و هیچ تطابقی در ساختمانهای قدیمی ندارد.

مکان: چین wuhai
زمان ساخت: 1925 سال
تعمیرکار کامل: سالهای 2008
مواد قاب: چوب
مساحت تقریبی: 5000 متر مربع
ضخامت شیشه: 3 میلی متر
لعاب شیشه ای یک تکه