پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

شیشه طرح دار علف دریایی

نوع:آهن شفاف و کم

ضخامت: 3 میلی متر 3.5 میلی متر 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر 12 میلی متر

Size:1830x2134mm,1500x2000mm 1830x2440mm 2000x2440mm,2000x2800mm,2000x3300mm

حداکثر اندازه 2134x3660 میلی متر

Moq: یک مورد ،