پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

Water Cube Privacy Glass windows

مکعب آب بافت هندسه را به پایان رسانده است ، سطح جزئی بافت مبهم در پشت جزئیات ، هنگام عبور از قبل از آن ، باعث می شود تا نور نور به پارتیشن های حریم خصوصی ، درها و پنجره منتقل شود ، تصاویر 4 آینه شده است.

ضخامت: 4mm 5mm 6mm

Size:1830x2134mm,1830x2440mm,2000x2440mm,1830x3300mm

روند: خو ، آینه ،

Moq: یک مورد