ویدئو کارخانه

اثر کامل ، ارائه مقاومت مکانیکی و ایمنی ، ارائه فرصت بیشتر آینه برای معماران ، استفاده برای نیاز به ایمنی بالا