آینه های عتیقه مایل به سبز فلور فلورا

ظاهر این شیشه فلور بر اساس آینه عقب ، آینه شکل خارج می شود ، و بافت اکسترود می شود

امکانات
پوشش آینه های عقب ، مس و سرب ، سازگار با محیط زیست.
رنگ زمینه نقره ای با درخشش مات
سطوح شیشه ای صاف و مناسب برای نگهداری
آینه پشتی ایمنی هم CAT-1 و هم CAT-2 در دسترس هستند

خصوصیات
ضخامت: 3mm 4mm 5mm
Size:1500x2000mm,1220x1830mm,1830x2440mm
سفارش حداقل: 200 مترمربع
زمان تحویل: 20 روز