پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

شیشه ساتن در رنگ یورو برنز

مشخصات
روند: دو طرفه یا دو طرفه اچ
ضخامت: 3 ~ 12mm
زیرلایه: شیشه شناور یورو برنز
General size: 1220X1830mm,1650X2200mm,1650x2440mm,1830X2440mm,2134X3300mm,2250x3300mm,2134X3660mm,2440X3660mm
سفارش حداقل: 400 مترمربع
زمان تحویل: 15 روز
گزینه های فرآیند: دمپر شده، چند لایه، لبه ها در دسترس هستند