پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

پانل های شیشه ای با بافت گسترده رید

نی گسترده
تصویری واضح از نی باریک بدست آورید ، یک حس توهم جزئی ایجاد کنید ، مانند فضای سازمان یافته ، فضای کشیده به نظر می رسد فضای بزرگ
نوع: پاک ، فوق العاده واضح
جهت الگو: عمودی
عرض الگو: 21 میلی متر
عمق الگو: 0.8 میلی متر
ضخامت: 3.5mm-10mm
Size:1220x1830mm,1830x2134mm,2000x2000mm,1830x2440mm,1830x3300mm,1830x3660mmm,2000x2440mm,2000x2800mm ، 2000x3300mm ،2000x3660mm، 2134x3660mm.

حداکثر اندازه: 2134x5000 میلی متر ،