پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

پانل های شیشه ای با بافت گسترده رید

نی پهن/کانلادو
تصویر واضحی نسبت به نی های باریک به دست آورید، حسی از توهم دید جزئی ایجاد کنید، مانند فضای سازمان یافته به نظر برسید، فضای بزرگتر به نظر نور کشیده، اگر نیاز به پهن دارید. ما می توانیم پردازش کنیم نی به عرض 40 میلی متر بافت
نوع: پاک ، فوق العاده واضح
جهت الگو: عمودی
عرض الگو: 21 میلی متر
عمق الگو: 0.8 میلی متر
ضخامت: 3.5mm، 4mm 5mm 8mm
Size:1220x1830mm,1830x2134mm,2000x2000mm,1830x2440mm,1830x3300mm,1830x3660mmm,2000x2440mm,2000x2800mm ، 2000x3300mm ،2000x3660mm، 2134x3660mm.

حداکثر اندازه: 2134x5000 میلی متر ،