شیشه شناور آبی تیره

ضخامت: 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر
Normal Size:2000*1500mm,2140*1650mm,1650x2200mm,2440*1650mm,1830x2440mm,2250x
3210mm,2140*3300mm,2440*3300mm,2134x3660mm,2440x3660mm,Customer’s size also available.
بسته بندی: با کت و شلوار محکم چوبی برای حمل و نقل اقیانوسی
میزان مصرف: 1x20Gp


نام شیشهنور مرئینور خورشیدضریب سایه زدن (CS)مجموع انتقال انرژی خورشیدی
عبور٪بازتاب٪انتقال مستقیم٪بازتاب مستقیم
شیشه آبی تیره 4 میلی متری50.216.7458.179.030.7566.63
شیشه آبی تیره 5 میلی متری42.876.7152.228.560.7062.34
شیشه آبی تیره 6 میلی متری37.216.4746.788.110.6658.42