شیشه فلورانس

فلورانس یک کلیدوسکوپ از بافت را ارائه می دهد ، تمام جزئیات را پنهان می کند ، اثر تزئینی فضا را نشان می دهد ، که تحت تأثیر قرار گرفت شیشه سطح توسط روبان ذوب شده شیشه بین دو غلتک مکانیزه

ضخامت: 4 میلی متر 5 میلی متر

اندازه: 1830x2134mm ، 1830x2440mm

Moq: یک مورد ،