پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

درج های شیشه ای کابینت کرینکل

100k بافت مانند یک تکه کاغذ دور انداخته می شود ... طراحی فوق العاده باعث حس بصری می شود ... این یک ماده معماری عالی برای توسعه طراحان است.
روی شیشه در و پنجره اعمال کنید
ضخامت : 3 میلی متر
اندازه : 1000x1550mm , 1000x2134mm
حداقل سفارش : یک مورد , 100 عدد / مورد چوبی