پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

شکل آهن پایین Optimax

با همان اندازه از شکل گنبد، که سطح شفافیت و جهت عمودی، ترکیب با نور به نظر می رسد افکت نورافکن، بیشتر شبیه ستون به نظر می رسد، همچنین می تواند Optimax دو طرفه,

ضخامت: 5mm 5.5mm 8mm

Size:1830x2440mm,2000x2440mm,2100x2440mm,2000x2600mm,2000x2800mm,2100x2800mm,2000x3300mm,2000x3660mm

حداقل سفارش: دو مورد