الگوی شیشه ای باریک نی

نی باریک
نی باریک به نام فلوت 1/2 ”نی یا مورو ،
به درجه متوسط ​​حریم خصوصی دست یابید ، فضای خود را مرتب نگه دارید ، فضای بزرگ را به دنبال فضای بزرگ ،
نوع: پاک ، فوق العاده شفاف یا اسیدی
جهت الگو: عمودی
عرض الگو: 12 میلی متر
عمق الگو: 0.7 میلی متر
Thickness:3.5mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm and 12mm
Size:1220x1830mm,1500x2000mm,1830x2134mm,1830x2440mm,1830x3300mm,2000x2800mm,1830x3660mmm,2134x3660mm
حداکثر اندازه: 2000x5300 میلی متر