پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

الگوی شیشه ای جاده ابریشم

ما یک الگوی شیشه ای جدید در فوریه 2022 ایجاد کردیم، ما آن را جاده ابریشم نامیدیم، جاده ابریشم یک گذرگاه زمینی است که با چین، آسیای مرکزی، غرب تماس دارد.-آسیا کشور مدیترانه ای و اروپایی، کارکرد اولیه آن حمل ابریشم تولید شده در چین باستان بود، جاده ابریشم با موفقیت به عنوان میراث فرهنگی جهانی در سال 2014 اعلام شد.

زیر لایه

ضخامت: 5mm
حجم: 2000x2440mm
حداقل سفارش: یک مورد