پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

الگوی نرم باران برای شیشه های کاشی بور

کاشی بور پوشش شیشه ای با دمای بالا ، ضریب انبساط کم مقاومت به پیری مقاومت در برابر خوردگی ، رطوبت زیاد ، زیبا و عظیم

ضخامت mm 3 میلی متر 3.5 میلی متر

Thickness:1220x1830mm,1000x2134mm,1830x2134mm,1830x2440mm