پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

شیشه طرح دار مروارید

به نظر می رسد مانند باران یا مروارید روی شیشه پنجره ، از ظاهر خوب برای پنجره یا در استفاده کنید

ضخامت: 3mm 4mm 5mm

Size:1500x2000mm,1830x2134mm, 1830x2440mm

Moq: یک مورد ،